Iza moa ny SeFaFi?

Fikambanana niforona tamin’ny volana Febroary 2001 ny Sehatra Fanaraha-maso ny Fiainam-pirenena. Hatramin’ny taona 2004 dia ny satan’ny fikambanana tsy ilan-tombony fehezin’ny Hitsivolana n° 60-133 tamin’ny 3 oktobra 1960 no mifehy azy, araka ny rosia n° 507 MIRA/PAA/DS/ASS/04.

 • mamantatra sy mandalina ny olana eo anivon'ny fiarahamonina, indrindra ny demokrasia, ny Fanjakana tan-dalàna, ny fitantanana ny raharaham-pirenena,

 • maneho ny henivny eo anoloan'ny zava-mitranga raha misy fisehoan-javatra amin'ny lafny fiarahamonina na politika ka mety hanamarika ny ho avin'ny olompirenena,

 • mampiely ny vokatry ny fikarohana ataony.

Hatramin’ny fotoana niforonany, dia nahazo fanohanana teknika sy am-bola avy amin'ny Friedrich Erbert Stiftung (FES) ny SeFaFi.

Indreto avy ireo mpikambana :

 • Présidente d'honneur - RAMAHOLIMIHASO Madeleine

 • ANDRIAMANDRANTO Ralison

 • HORACE Gatien

 • RABENARIVO Sahondra

 • RABENILAINA Roger Bruno

 • RAFITOSON Ketakandriana

 • RAHARIJAONA Henri

 • RAKOTOARISOA Jean Eric

 • RAZAFIMANDIMBY Noro

 • URFER Sylvain

Toy izao ny fomba ahafahana mifandray amin’ny SeFaFi :

Telefaonina/Fax : +261 (0) 20 22 548 88 - Imailaka : sefafi@gmail.com