Ireo fanambarana tamin'ny taona 2002

Savaranonando 2002

31/12/2002
Fahalalahan'olom-pirenena : anatry ny fotoan-tsarotra Inona moa ny SeFaFi ? 1. Fanorenana sy satan’ny SeFaFi Fikambanana naorina tamin’ny volana febroary 2001, teo ambany fiarovan’ny Komity Mpanara-maso ny Fifidianana (KFM) ny Sehatra Fanaraha-maso ny Fiainam-pirenena (SeFaFi). Tohanan’ny Tsanganasa Friedrich Ebert (FFE) izy eo amin’ny lafiny teknika sy vola mba hahazoany manatanteraka bebe kokoa ny iray amin’ireo tari-dalana voasorit...

Heloka amin'ny taranak'olombelona sy ny heloka fandringanam-poko

08/04/2002
   Na dia noraisin’ny Filoha teo aloha aza ny fepetra rehetra hampiharana an’ io didim-panjakana io, anisan’izany ny fanendrena ny Goverinora miaramila sy ny fanaovana ny tsy fahazoana mivezivezy amin’ny alina eto Antananarivo, dia tsy noraharahian’ny mponina marin-drano ireny fepetra ireny satria tsy niato ny fihetseham-bahoaka sy ny fitokanana faobe.    Nilentika hatrany hatrany ao antin’ny krizy lalina ny firenena, kriziny eo amin’...

Firenena latsaka an-katerena sy lalàna iraisam-pirenena

26/02/2002
Noho ny fitaran’ny fahasahiranana nateraky ny didim-pitsarana navoakan’ny FAL, miorana tanteraka amin’ny fandavana ny fampitahana ny voka-pifidianana isaky ny birao fandatsaham-bato, ary ho setrin’ny fianihanan’i Ravalomanana Marc, tamin’ny 22 febroary 2002 tao amin’ny kianjan’ny Mahamasina, dia nihevitra ny Filoha teo aloha fa ilaina ny manambara ny fahalatsahan’ny firenena an-katerena, manerana ny faritry ny firenena manontolo, io andro io ihany, amin’ny alalan...

Fanamarihana mikasika ny didim-panjakana laharana 01-HCC tamin'ny 25/01/02

31/01/2002
Momba ny fanekena azy Nivoaka tamin’ny didim-pitsarana ny fandavana ny fitoriana nataon’ny Andrimaso FFKM nosoloan’i Rasolo André tena sy ny KMF/CNOE nosoloan’i Ramaholimiaso Madeleine tena ary ny Justice et Paix nosoloan’i Rajerison Gervais tena : ny mpanara-maso mametraka fitoriana any amin’ny Fitsarana Avo dia raisina toy ny olon-tsotra fa tsy raisina amin’ny maha mpikambana azy ao amina fikambanana na vondrona iray. Tsy araka ny lalàna sady misy hevitra...

Fanamarihana fanampiny momba ny rafitra mandamina ny fifanolanana mikasika ny fifidianana

22/01/2002
Mandia fotoan-tsarotra eo amin’ny lafiny politika ny firenena malagasy ankehitriny noho ny tsy fitovian-kevitra eo amin’ny voka-pifidianana tsy ofisialy navoakan’ny Ministeran’ny Atitany sy ny Komity manohana an’i Marc Ravalomanana ary ny Fifarimbonan’ny Mpanara-maso ny Fifidianana. Raisin’ny SeFaFi ho adidy àry ny mampatsiahy etoana fitsipika fototra vitsivitsy momba ny fahasarotan’ny olana miseho eo amin’ny lafiny teknika sy manazava ny saim-bahoaka momba izany...

Zo hifidy sy ho fidiana (Fizarana 2°)

17/01/2002
1- Nahatsapa ny SeFaFi fa tsy nanao ny asany ara-dalàna ny FAL, izay nanaiky ny hevitra momba ny fampitahana an’ireo tatitry ny vokapifidianana filoham-pirenena farany teo, nefa tsy nanome laharam-pahamahana ny fandinihana ny tsy fahafahana milatsaka hofidiana nitoriana ny Filoha am-perin’asa, sady mpilatsaka hofidiana rahateo. Tsy nandefasany kopia mitovy amin’ireo fitarainana natao tamin’ny fitsarana momba ny fifidianana koa ireo mpilatsaka hofidiana hafa, hahafahan...

Zo hifidy sy ho fidiana (Fizarana 1°)

11/01/2002
Eo am-piandrasana ny didim-pitsarana ofisialy avoakan’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana (FAL) momba ny vokatra raikitra amin’ny fifidianana Filoha tamin’ny 16 desambra 2001 ary manoloana ny fisalasalana sy fihetsika hafahafa asehon’ny FAL teo amin’ny lahasa fikirakirana ny antontan-taratasim-pifidianana dia heverin’ny SeFaFi fa adidiny ny mampatsiahy ireo olom-pirenena ny hevitra fototra mikasika ny fikarohana ny antony sy ny fomba fitsarana ampiharina am...