Ireo fanambarana tamin'ny taona 2004

Savaranonando 2004

31/12/2004
Demokrasia tsara tantana, itsinjaram-pahefana ary lahika : inona no fepetra amin'izany ? Noho ny krizy tamin’ny 2002, dia namoaka boky voalohany mirakitra ny fanambarana nataony ny SeFaFi (Sehatra Fanaraha-maso ny Fiainam-pirenena), ka ny hoe : Fahalalahan’ny olom-pirenena : anatry ny fotoan-tsarotra no lohahevitra nibahana tamin’izany. Hita tamin’ny taona 2003 fa niverina indray ny fomba fanao heverina ho efa lany andro, koa dia nifantohan’ny sain’n...

Ny mahalahika ny fanjakana

31/12/2004
Tamin’ny fanambarana navoakany ny 12 aogositra 2001 mitondra ny lohateny hoe “ Mba hisian’ny fifidianana marina sy mangarahara ”, dia sampona telo no nomarihin’ny SeFaFi ho misakana ny fanehoana safidy malalaka : ny vola, ny foko amam-pirazanana, ny fivavahana. Mikasika ny fivavahana, ary iaraha-mahalala fa Filoha lefitry ny FJKM ny Filoha Ravalomanana tamin’izany fotoana izany, dia toy izao no nosoratan’ny SeFaFi : “ Miteraka olana mifandraika amin’izany ny famp...

Momba ny atao hoe fitsinjaram-pahefana marina (Fizarana 2°)

01/10/2004
II. Ny fametrahana ny faritra Taorian’ny famakafakana voalohany tamin’ny fametrahana ny kaominina, dia tsara hotohizana amin’ny firafitry ny faritra izay omen’ny fitondrana ankehitriny lanja ny fandalinana. A - Fomba fametrahana ny faritra azo iadin-kevitra Ny atao hoe faritra dia nampidirina ao amin’ny rafi-panjakana malagasy tamin’ny fiandohan’ny Repoblika Fahatelo. Ny Lalàmpanorenana, tamin’ny endriny voalohany tamin’ny 1992, dia tsy nilaza na ...

Momba ny atao hoe fitsinjaram-pahefana marina (Fizarana 1°)

13/08/2004
I. Rafitra ifotony manjavozavo Tsy misy fanjakana tsara tantana raha tsy misy fandraisana anjara, ary mitaky fitsinjaram-pahefana izany ; tsy misy ihany koa fampandrosoana raha tsy misy fitsinjaram-pahefana marina. Samy mahafantra ary milaza izany ny rehetra, kanefa tsy nahavita nametraka sampan-draharaha manakaiky ny vahoaka sy mampifanatona ny fahefana amin’izy ireo ny fanjakana nifandimby teto, na dia fototra iorenan’ny demokrasia aza izany. Araka iz...

Ny fampiasana ny volam-panjakana araka ny tokony ho izy (Fizarana 3°)

11/06/2004
III - Fanaraha-maso ny fitantanam-bola Lafiny iray manan-danja amin'ny fitantanana ny volam-bahoaka ny fanaraha-maso ny tetibola miaraka amin'ny fandaniana ny lalàna itantanana ny volam-panjakana. Ny hampisy fahombiazana ny fisahanana an'izany raharaha izany dia tsy maintsy ampahafantarina ny besinimaro araka izay azo atao sy atao mangarahara araka izay azo atao izany. Iray amin'ireo zava-kendren'izao fanambarana izao dia hanazarana ny vahoaka amin'ny paik...

Ny fampiasana ny volam-panjakana araka ny tokony ho izy (Fizarana 2°)

14/05/2004
II - Ny tsy fanajana ny lalàna momba ny fitantanam-bola Mety miseho amin’ny endrika samihafa izany tsy fanajana lalàna izany. Araka izay hita tamin’ny taona faramparany dia toy izao manaraka izao ireo tsy fanajana ny lalàna tsikaritra : fandaniana « ivelan’ny tetibola », izay mihoa-pampana ary tena manjavozavo ; fanomezana tombon-dahiny sy fanafoanana haba tsy mifanaraka amin’ny lalàna ; ary toe-javatra maro tsy ara-dalàna amin’ny fomba nisintahana tamin’ny o...

Ny fampiasana volam-panjakana araka ny tokony ho izy (Fizarana 1°)

05/05/2004
Fandaniana ataon’ny Fanjakana ivelan’ny tetibola (fividianana fiaramanidina Force one ho an’ny filoha, fiara 4x4 ho an’ny solombavambahoaka sy ny zandarimaria, sns), tamby amin’ny asa atao izay mifanohitra amin’ny Lalampanorenana ho an’ireo Minisitra sy ireo talen’ny ministera izay mandika ny fepetra manan-kery momba ny hetra, fanamparam-pahefana amin’ny fitantanana ny JIRAMA sy ireo orinasam’panjakana hafa, volavolan-dalàna momba ny fisintahan’ny fanjakana ary momba ...