Ireo fanambarana tamin'ny taona 2005

Savaranonando 2005

31/12/2005
Tsy fandavana ny fanjakana tsara tantanana ve ny fisiana firaisamonin'ny olom-pirenena tsy mifampiresaka aminy ? Feno 5 taona izao ny Sehatra Fanaraha-maso ny fiainam-bahoaka, na SeFaFi araka ny fanafohezan-teny ahafantarana azy bebe kokoa. Niforona tamin’ny volana febroary 2001 izy ka niana-namindra tamin’ny andro nitondran’Atoa Didier Ratsiraka, talohan’ny niatrehany, niaraka tamin’ny firenena manontolo, ilay krizy politika nahazo ny andrim-panja...

Tsy niova fa mbola misy foana ny famerana ny zo hivory sy hanao fihetsiketsehana

16/12/2005
Vao tsy ela akory izay no nanambaran’ny Ben’ny tanànan’Antananarivo Renivohitra fa raha mbola eo amin’ny toerany foana izy dia tsy hisy mihitsy fihetsiketsehan’ny mpanohitra homeny lalana ka hatao eto amin’ny tanànany. Mifanindran-dalana amin’izany fanambarana izany tokoa ny fitsipahan’ny manampahefana hatrany hatrany ny fangatahana maro nataon’ny mpanohitra hanao fivoriana na fihetsiketsehana. Eo anoloan’izany toe-draharaha izany, izay mitovy tsy misy ivoasana a...

Fanakatonana sy fandrarana ny Fiangonana Protestanta Vaovao eto Madagasikara

15/12/2005
Nakatona tamin’ny 25 oktobra 2005 ny Fiangonana Protestanta Vaovao eto Madagasikara ao Antaninanandrano. Tsy misy azo kianina ny fepetra nanatanterahana izany satria ara-dalàna. Manome lalana ny Ministeran’ny Atitany handrara fivavahana iray amin’ny alalan’ny fanapahan-kevi-panjakana manko ny Lalàna manan-kery. Kanefa nampiditra fanontaniana maro ilay fanapahan-kevitra, satria tsapa fa tsy mifanentana ny fandikan-dalàna sy ny sazy ampiharina. Sazy tsy mifanenta...

Ny firaisamonin'ny olompirenena : toetra sy ny andraikiny

14/10/2005
Lasa lamaody ny firesahana ny firaisamonin’ny olom-pirenena1. Tsy azo antoka anefa fa mitovy ny fahatakaran’ny olona ny dikan’izany. Amin’ny alalan’ity fanambarana ity dia miezaka ny SeFaFi ny hanome ny hevitra fototra ahafahana mamantatra ny firaisamonin’ny olom-pirenena ary koa mampiavaka ireo asa sahaniny. Ny atao hoe firaisamonin’ny olom-pirenena Tsy fivondronan’olona mitsitokotoko na fikambanana maneho hevitra mitovy ny firaisamonin’ny olom-pi...

Fanatanterahana asa ho an'ny vahoaka sy fisintahan'ny fanjakana amin'ny orinasa

19/08/2005
Nanomboka tamin’ny faramparan’ny tafolo taona 80, taorian’ny firodanan’ny kaominisma, dia lasa filamatr’ireo izay mirona tanteraka amin’ny fanalalahana, firehan-kevitra mahazo laka maneran-tany, ny fisintahan’ny Fanjakana amin’ny orinasa. Tsy nivaona tamin’izany i Madagasikara. Nanenjika ny fibodoan’ny vahiny ny toekarena malagasy ny tolom-bahoaka tamin’ny 1972, ary nitaky ny fifehezan’ny Malagasy ny fiainam-pirenena. Niseho tamin’ny alalan’ny fandraisan’ny Fanjak...

Fanontaniana ho an'ireo mpamatsy vola antsika

27/05/2005
Isan’ny tanjona lehibe ho an’ny Firenena Mikambana, ao amin’ny firenena andalam-pandrosoana toa an’i Madagasikara ny miasa ho amin’ny famerenana ny fanjakana tan-dalàna sy ny fananganana fiarahamonina tsara tantana vokatry ny fanamafisana sy fiarovana ny zo eo amin’ny lafiny politika, toekarena, kolontsaina sy sosialy. Namaritra fomba fiasa toy izany i Frantsa araka izay nambaran’i Mitterand tamin’ny kabariny tany La Baule tamin’ny taona 1990, toy izany koa ny Vondron...

Fitsinjaram-pahefana sa fivangongoam-pahefana ?

04/03/2005
Tamin’ny taona 2004, dia naneho ny ahiahiny matetika mikasika ny fivoaran’ny andrim-panjakana eto amintsika sy ny fampiharana ny politikan’ny fitsinjaram-pahefana ny SeFaFi. Nanamarika an’izany ny fanendren’ny Ben’ny tanàna ny tompon’andraikitry ny fokontany izay nofidin’ny olom-pirenena teo aloha, ny fampatoriana ny Faritany mizaka tena, na dia manana ny satany amin’ny Lalàm-panorenana aza izany rafitra izany, ary koa ny fametrahana ny Faritra amin’ny fepetra tsy man...