Ireo fanambarana tamin'ny taona 2006

Savaranonando 2006

31/12/2006
Fifidianana sy fiainana andavanandro Nifantoka tamin’ny fifidianana ny Filohan’ny Repoblika ny sain’ny rehetra tamin’ny taona 2006. Tsy mahagaga raha toa ka nandray an-tanana ny ahiahy sy ny zavatra andrasan’ny fiarahamonim-pirenena ny SeFaFi, ary tamin’ny fanambarana fito navoakany, dia voatokana ho an’io fifidianana manan-daja io ny dimy amin’izy ireny. Nampitombo ny ahiahy ny fahatsiarovana ny tsy ara-dalàna tamin’ny fifidianana tamin’ny taona 20...

Fandalinan-kevitra aorian'ny fifidianana

23/12/2006
Ny andron’ny 23 desambra, dia tao anatin’ny hamehana no nambaran’ny Fitsarana Avo momban’ny Lalàm-panorenana ara-pomba ofisialy ny vokatry ny fifidianana filoham-pirenena. Tonga izao ny fotoana hisintonana lesona mba ahafahana manatsara ny momba ny fifidianana manaraka. Nandritry ny volana maromaro mialohan’ny 3 desambra, dia in-efatra ny SeFaFi no nanao tolo-kevitra mba hahatonga ny fifidianana tsy azo kianina sy tsy hisian’ny fanoherana. Ny 17desambra 2006 :...

Mba hahazoana tsara kokoa ny toe-draharaha momba ny fiainam-piarahamonina

17/11/2006
Matetika loatra no hamaivanin’ny mpanao politika sy ny tompon’ny fanapahan-kevitra eto amin’ny firenena ny antsoina hoe « fiainam-piarahamonina ». Fandre matetika fa ny hatsaran’ny toe-piainan’ny mponina dia tsy hafa fa vokatry ny politika tsara momba ny toekarena izay miseho amin’ny fitombon’ny harin-karena mitohy tsy miato. Raha izany fanjohian-kevitra izany no arahina, dia miteraka ho azy fihatsaran’ny toe-piainan’ny mponina ny fitombon’ny harin-karena, fa fiharats...

Mba hahazoana tsara kokoa momba ny toe-draharaha ara-toekarena

20/10/2006
Voakasiky ny fivoaran’ny toe-draharaha momba ny toekarena ao amin’ny fireneny ny olom-pirenena tsirairay, na dia tsy afaka hahazo mandrakariva ny lafiny teknika rehetra amin’izany aza izy. Ny renim-pianakaviana miatrika ny fiakaran’nyvidin’ny entana eny an-tsena, ny mpiasa izay tsy miakatra ny karamany, ny ray aman-dreny manoloana ny fiakaran’ny vidin’ny kojakojam-pianarana, ny marary tsy manan-kianteherana eo anoloan’ny halafon’ny fanafody, toe-draharaha mitovy amin’...

Atao izay hampangarahara ny kaontim-bola fampielezan-kevitra amin'ny fifidianana ny filohan'ny repoblika ho avy izao

25/08/2006
Tamin’ny fanambarana nataony ny 17 febroary 2006 no namakafakan’ny SeFaFi ny raharaha mikasika ny famatsiam-bola ny antoko sy ny fampielezan-kevitra. Voatsinjo ao amin’ny andininy faha 40 ao amin’ny volavolam-pehezan-dalàna naroson’ny CNOE fa : « Ny Fanjakana no mametra ny fandaniana be indrindra azo atao amin’ny fifidianana araka ny karazam-pifidianana avy ka ijerena ny fari-piainana sy fahombiazan’ ny firenena eo amin’ny lafiny toekarena hahafahana mampisy fito...

Ahoana ny fomba hitantanana ny fifidianana filoham-pirenena ho avy izao ?

09/08/2006
Mbola tsy afaka ao an-tsain’ny SeFaFi hatramin’izao fa ny krizy tamin’ny taona 2002 dia nateraky ny fifanolanana fotsiny tamin’ny fifidianana izay niharatsy taty aoriana nohon’ ny tsy fandraisana andraikitra nisy teo amin’ny rantsana mpitantana ny fifidianana. Koa tsapan’ny SeFaFi fa ilaina hotohizana ny fandinihana samihafa mikasika ny fitantanana ny fifidianana filohan’ny repoblika ho avy izao izay nampahafantarina ny besinimaro nanomboka tamin’ny fiandohan’ity tao...

Mba hisian'ny fifidianana filohan'ny repoblika malalaka sy mangarahara kokoa

30/06/2006
Ao anatin’ny fanomanana ny fifidianana filohan’ny repoblika ho avy dia efa naneho ny ahiahiny ny SeFaFi ny amin’ny rafitra feran’ny Lalàna momba an’io fakana ny hevi-bahoaka io sy ny famatsiam-bola ny fampielezan-kevitra1. Taorian’izany, tamin’ny faran’ny aprily, dia nanao filan-kevi-pirenena ny CNOE – Fanabeazana olom-pirenena ka nasainy tamin’izany ny andrim-panjakana rehetra mpandray anjara amin’ny fifidianana, ny antoko politika ary ny fikambanana ao amin’ny ...

Omanina tsara ny fifidianana filohan'ny Repoblika

17/02/2006
Na inona na inona andro hoferana hanaovana ny fifidianana ny Filohan’ny Repoblika dia ny taona 2006 no taona hanomanana an’izany. Noho ny fahefana omen’ny Lalàmpanorenana ny Filoha, dia zava-dehibe eo amin’ny fiainan’ ny firenentsika ny fifantenana an’izay ho Filohan’ny Repoblika. Zava-dehibe indrindra àry ny hanomanana amim-pitandremana an’izany fifidianana izany. Te hitondra ny anjara birikiny amin’izany ny SeFaFi, mba hampizotra tsaratsara kokoa an’izany fifid...