Ireo fanambarana tamin'ny taona 2007

Savaranonando 2007

31/12/2007
Fifidianana sy zon'ny olombelona : fanamby ho an'ny demokrasia Ny famakiana ny fanambarana navoakan’ny SeFaFi (Sehatra fanaraha-maso ny fiainam-pirenena) voarakitra ato amin’ity tahirin-kevitra ity dia ahafahana milaza fa mandiso fanantenana ihany ny zava-bita tamin’ny taona 2007 ho an’ny tantaram-pirenena. Tokony ho niafara tamin’ny fitoniana teo amin’ny fiainana politika sy ny fahavitrihana bebe kokoa amin’ny ezaka fampandrosoana ny fahalani...

Sefo fokontany hoe, fa ho aiza isika ?

18/10/2007
Nankalazaina vao haingana tamin’ny haino aman-jery ny Sefo Fokontany (SFKT) tamin’ny fotoana nanomezana fiofanana azy ireo tao amin’ny Lapam-panjakana ao Iavoloha. Efa niresaka momba izany ny SeFaFi tamin’ny fanambarana navoakany ny 28 febroary 2007 tamin’ny fitsapan-kevi-bahoaka mikasika ny Lalàmpanorenana. Noho ny fifidianana ben’ny tanàna nambara hatao ny 12 desambra 2007, dia velona ery ny fanontaniana manao hoe : inona no tian’ny fitondrana ankehitriny hatao amin...

Antso ho amin'ny fandraisana anjara : mba hisian'ny famaritana mazava kokoa ny andraikitra

19/01/2007
Eo amin’ny firaisa-monin’ny mpanao politika, dia andraikitry ny mpitantana ny fahefam-panjakana ny mamaritra ny lalan-kizorana, ny maka ny fanapahan-kevitra tokony horaisina ary ny miantsoroka ny andraikitra amin’izany, izay atomboka amin’ny fanaovana tatitra. Ny mpanohitra kosa anefa dia tsy voantso handray anjara amin’ny fampiasana ny fahefana. Andraikiny ny manara-maso, ny mitsikera ary ny manome tolo-kevitra isafidianana araka ny vinavinana teti-pitondrana azy mano...