Ireo fanambarana tamin'ny taona 2009

Savaranonando 2009

31/12/2009
Fikorontanam-bahoaka sy fifanjevona politika Inona no azo lazaina momba ny taona 2009 ? Eo am-piandrasana ny fitsaran’ny tantara, tsy hoe tsy mahasoa ny mitodi-doha indray amin’ny soridalan-kevitra maro namakivaky an’ity taona hafa kely ity, sy amin’ny lesona samihafa notsoahan’ny SeFaFi avy amin’izany, manaraka ny zotran’ny fanambarana maro navoakany. Mety ho ratsy ny fandraisan’ny olona ny fanambarana hevitra ampahibemaso amin’ny fotoana misy korontana...

Mivoaka amin'ny fihitsohana amin'ny kizo

13/12/2009
Herintaona izay, ny fanakatonana an-tsitrapo ny Fahitalavitra VIVA an’i Andry Rajoelina nataon’ny fitondrana Marc Ravalomanana no nampipoaka ny krizy izay ny lalan-kivoahana dia tsy mitsahatra ny mihalavitra. Ny Malagasy ve dia voasazy ny tsy hifanaraka ? Ho hita indray ny fanahy maha-olona1 Ireo volana maro nisian’ny fisalasalana sy ny herisetra ireo dia nampiseho fitondran-tena izay tsy ho azo ekena amin’ny vanim-potoana sasany sy amin’ny toerana sasany. I...

Ny tetezamita : fampahatsiahivana ireo tanjona tena izy

23/11/2009
Taorian’ny fahavitana ny fifanarahan’i Maputo sy i Addis-Abeba, narahin’ny fampiharana feno fisalasalana eny fa na dia ireo nanao sonia azy aza no mampihatra azy, dia tonga ny fotoana hanatrarana ireo tanjona izay napetraky ny mpitondra ny tetezamita hanamarinany, eo imason’ny firenena sy ny fianakaviambe iraisam-pirenena, ny fakana ny fahefana. Manoloana ny fivarinana misy ankehitriny noho ny filalaovana politika, tena ilaina ny mampahatsiahy ny sasantsasany amin’ireo l...

Fitsarana inona ho an'ny ankehitriny sy ny ho avy ?

29/10/2009
Ireo Fivoriam-pirenena farany momba ny Fitsarana sy ny filazana vao haingana nataon’ny Sendikan’ny Mpitsara eto Madagasikara (SMM) dia namoha ny adihevitra momba ny fahaleovantenan’ny Fitsarana sy ny mpitsara. Amin’ny fahitana ny fomba fanao hatramin’ny fahaleovantena no ho mankaty, ny mpitsara dia mitaky misimisy kokoa fahaleovantena. Ny fahaleovantenan’ny Fitsarana sy ny mpitsara dia misoratra mandrakariva ao anatin’ny Lalàmpanorenan’ny Repoblika telo nifandimby sa...

Ny firaisamonin'ny olompirenena sy ny antso fanairana ny anjara asany

21/10/2009
Ny kirizin’ny taona 2009 dia nampivohitra ny fatiantoka mahavoa ny tontolo politika malagasy izay indraindray mahatsikaiky sy mampihomehy ary indraindray mampangoraka sy mampahonena. Ny teti-dratsy sy ny fifandrafesana, nahazo laka teo amin’ny fampitam-baovao nandritra ny volana maro, no nampibaribary fa ny mpikambana ao amin’ny fiarahamonina politika dia tsy misahana afa-tsy ny fiarovana ny toerana tsara karama na mikatsaka hahazo an’izany. Tsy misy fiahiana ny soa iomb...

Tsy miova ny tanjona

18/07/2009
Naharitra telo volana ny korontana ary nitoetra efa-bolana ny ahiahy, manoloana izany dia maika ny ijerentsika mbý aiza ho aiza isika izao ary ahoana ny fomba hirosoana. Tsy feno ny fahefana Ny 17 marsa lasa teo, dia nafoin’i Marc Ravalomanana ho an’ny Fitondrana Miaramila ny fahefany, izay tsy voalaza tao anaty Lalampanorenana. Neken’i Andry Rajoelina io fahefana avy amin’ny Fitondrana Miaramila io, taorian’ny fankatoavan’ny Fitsarana Avon’ny Lalampanorena...

Ho an'ny fiverenana amin'ny fahendrena politika

16/06/2009
Fitondrana iray no voaongana, iray hafa no nisolo azy. I Madagasikara indrisy dia zatra io toe-javatra io hatramin’ny fiafaran’ny Repoblika Voalohany tamin’ny 1972. Eo am-piandrasana ny fitsaran’ny tantara, izay hialan’ny adihevitra mahery vaika mitàna ny sain’ny maro ankehitriny, ny zava-misy dia mampisaina amin’ny fandehan’izy ireny sy ny vokany. Ny fiovan’ny fitondrana dia tsy resaka fotsiny raharahan’ny ara-dalàna. Ny ara-dalàna na ny ara-drariny dia mety ho zava...

Antso ho an'ny ankolafin-kery eto amin'ny firenena

15/06/2009
Tsy voalohany ary enga anie ka tsy ho fara fanairana ity ataon’ny SeFaFi, izay ao anatin’ny Firaisa-monin’ny Olompirenena ity, fa irina mbola ho maro ny olompirenena tsara sitra-po hihika sy hiantsoantso fa : Mila vonjy i Madagasikara ! Latsaka anaty hitsoka ny tanindrazana ! Sempotra ny vahoaka ! Eo am-pelatananareo mpanao politika ny ain’ity Firenena ity, dia ianareo ankolafin-kery na «mouvances» efatra, notsongaina tao anatin’ny maro izay mba mahefa ihan...

Fanambarana nataon'ny CONECS, KMF/CNOE sy SeFaFi momba ny harena an-kibon'ny tany eto Madagasikara

29/05/2009
Efa am-bolana izao no nametrahanay, izahay Fiaraha-monim-pirenena, eo ambony latabatra ny fanontaniana mahakasika ny fanovàna ny Politikan’ny harena an-kibon’ny tany eto Madagasikara. Soritana fa nampavitrika ny sehatra ny fanalalahana natao teo ambany fitarihan’ny mpamatsy vola satria nahasarika vola 4 miliara dolara mahery natao petrakarena mamokatra. Saingy, zara raha nisy fiantraikany teo amin’ny toekarentsika izay fomba fiasa izay. Nomena tombontsoa manokana ara-ket...

Tsy mamaha ny olana ny hery fanairana

05/03/2009
Efa ho roa volana izao no indro ampahan’ny vahoaka malagasy no maneho am-pilaminana ny tsy fankasitrahany ny mpitondrany. Teto Antananarivo renivohitra ihany aloha izany, niitatra manerana ny Nosy ny fikomiana izao. Ny fiitaran’ny hetsika dia maneho fa iraisana manerana ny Nosy ny olana : tokony ho vahana eo anivon’ny firenena manontolo izy izany. Ny iray amin’ny antony mampikatso ny raharaha dia dia ny fandavan’ny fitondrana hanome ho an’ny vahoaka ny vaovao, izay zon...

Ny fanaovana politika sy ny fomba hahatongavana eo amin'ny toeram-pahefana nanomboka tamin'ny 1972

17/02/2009
Jery todika atolotry ny SeFaFi Efa ho dimam-polo taona nahaleotena kanefa mbola tsy hitan’i Madagasikara hatrany ny firafitra voafaritry ny lalàna sy ny fomba fanaovana politika niantoka ny fahamarinan-toeran’ny fahefana. Ny krizy midadasika nanomboka ny janoary 2009 dia mampitodika ny saina amin’ny taona 1972, 1975, 1991 ary 2002. Ireo fikomiana sy fifandonana nifandimby izay niantoka ny fifandimbiasan-toerana dia mametra-panontaniana amintsika indray : lahatra...

Ho fiarovana ny hasina repoblikana sy ny fanamafisana orina ny demokrasia eto Madagasikara

21/01/2009
Ny tsy fisian’ny fiombon-kevitra mikasika ny fototra iorenan’ny Repoblika sy ny tsy fironana amin’ny fomba fijery iraisana no fototra miteraka ny korontana ara-politika, ara-toekarena sy ara-piarahamonina miverimberina eto Madagasikara. Mitsingerina foana ny ady fahefana eto amin’ny Firenena. Noho izany, tsy marim-pototra ny faminavinana ny hoavin’ny toekarena, mandroso-mihemotra ny harin-karena, mikorotana be ihany ny fiaraha-monina ka mahatonga ny fivoarana sy ny fandr...