Ireo fanambarana tamin'ny taona 2010

Savaranonando 2010

31/12/2010
Rehefa ataon'ny politika takalon'aina ny vahoaka Tsy nisy dingana politika vita mihitsy na iray aza nandritra ny taona 2010. Mihalava ny Tetezamita ary tsy misy fiafarany ny vava ifanaovan’ny mpitondra politika nanora-tena ho miteny amin’ny anaran’ny vahoaka izay tsy nanome fahefana azy akory, misy antoko politika 200 eo ho eo izay tsy manana fandaharana asa sy tsy misy vahoaka manohana velively, ary misy fikambanana manora-tena ho mpanelanelana izay tsy...

Mpanao politika mibirioka, fiarahamonim-pirenena lasa fitaovana

03/09/2010
Ny toe-javatra nitranga faramparany mikasika ny fitadiavana vahaolana amin’ny krizy diavin’ny firenena dia mahatonga ny mpanara-maso faran’izay malemy paika indrindra na ho sanganehana na ho tezitra. Tsy nahomby ny fifampidinihana tany Maputo, Addis-Abeba sy Pretoria, ka taorian’izany dia toa nisy lalam-baovao tany amin’ny vahaolana malagasy samy malagasy madiorano, notsinjovin’ny fianakaviambe iraisam-pirenena lavitra fa am-pitandremana kosa. Ny fiarahamonim-pir...

Mbola momba ny fampiasana tsara ny volam-bahoaka foana ihany (Fizarana 2°)

05/08/2010
II. Momba ny fanondranana tsy ara-dalàna ny vola any ivelany1 Toy ny firenena mahantra rehetra i Madagasikara dia mila vola ho an’ny fampandrosoana ka tsy maintsy mampiditra vola avy amin’ny fanjakana na tsy miankina amin’ny fanjakana avy any ivelany. Izany rahateo no voalaza fa tanjona kendrena amin’ny fanampiana ataon’ny fanjakana ho an’ny fampandrosoana. Mba fantatra àry ve anefa fa vola be tsy toko tsy firohana no mivoaka an’i Madagasikara na amin’ny fomb...

Mbola momba ny fampiasana tsara ny volam-bahoaka foana ihany (Fizarana 1°)

16/07/2010
I – Momba ny raharaha goavana sasantsasany Nandritra ny Repoblika nifandimby teto dia ny fampiasana tsara ny volam-bahoaka no fitaovana nentin’ny mpitondra handresen-dahatra antsika, ary miverimberina matetika amin’ny kabariny ny hoe hiaro ny fitondrana tsara tantana. Nefa, ny fitantanana ny volam-bahoaka dia mbola mijanona ho manjavozavo, rakotra fanodinkodinana, tsy fanarahan-dalàna satria mahalala olona, fandaingana amin’ny fandoavan-ketra, tsolotra, fivarotana...

O ry Madagasikara, nataonao inona ny 50 taona nahaleovanao tena ?

07/06/2010
Fohy izany antsasa-tsiekla izany raha ny tantara no jerena. Tsy azo hadinoina anefa fa ny dimampolo taona farany dia tohin’ny fivoarana efa niainan’ny olona nanomboka tamin’ny taonjato fahadimin’izao vanim-potoana iainantsika izao. Efa ho taonjato roa izao no nankatoavan’izao tontolo izao an’i Madagasikara nandritra ny 75 taona noho ny fanjakana merina : ny fifanarahana nifanaovan-dRadama 1° tamin’i Angletera ny 23 oktobra 1817 dia niantso azy ho « Mpanjakan’i Madagasi...

Tafika, krizy politika ary demokrasia

21/05/2010
Fanonganam-panjakana teny izy sa Kisarisary ? Fanangananan Fitantana – Miaramila na Komity Miaramila ho Fanavotam-pirenena ? Fanomezan’ny tafika fotoana farany hananganan’ny Tetezamita drafitra mazava sy mahatoky fa raha tsy izany ? Fananganana governemanta iarahan’ny sivily sy ny miaramila ? Nony farany, holavin’ny tafika ny fandraisana anjara amin’ny governemanta amin’ny maha tafika azy. Eto indray koa izany ny tafika dia tafiditra, asa na fidiny azy na tsia, amin’ny f...

Mitana ny teny nomena mba hanomanana ny hoavy

14/05/2010
Andro iray talohan’ny 13 mey 2010, ny filohan’ny Tetezamita dia nanambara tamin’ny fomba ofisialy fa tsy ho kandidà izy amin’ny fifidianana filoham-pirenena ho avy izao. Nampibaribary zavatra maro ny akon’io fanambarana io. Samy nankato na nanameloka an’iny avy na ny mpanao politika isanisany, na ny mpikambana amin’ny fiarahamonim-pirenena, araka izay fandehan’ny fisainany tsirairay avy, lazaina iny fa fahakiviana, fandosirana andraikitra, tena fanapahan-kevitra tsy azo ...

Atsahatra ny fibiriokan'ny andro tsy fiasana

14/05/2010
Sady gaga no talanjona ohatra ny olon-drehetra ihany ny SeFaFi raha nandre fa natao andro tsy fiasana nefa andraisan-karama ny andron’ny 14 mey, araka ny fanapahan-kevitra nambara indray andro mialoha. Manana zo hahalala ny antony lehibe nandraisana io fepetra io ny olom-pirenena. Noho ny tsy fisian’ny antony mazava avy amin’ny fanjakana dia voatery ny tena hieritreritra fa fepetra natao hamalifaliana ny olona fotsiny iny mba hambaboana ny fony (demagozia). Ambon...

Aoka izay ny tsy maty manota

19/02/2010
Mora mirongatra kokoa ny tsaho mandritra ny tetezamita noho ny amin’ ny fotoana hafa, indrindra rehefa tsy mahay na tsy te hilaza ny vaovao ao anatin’ny mangarahara ny tompon’andraikitra. Mandrakariva, honohono tsy marina no aparitaky ny tsaho, disoiny ny vaovao, volavolainy ny saina homba ny heviny, na izy manaratsy. Nefa indraindray ny tsaho mba mety hanely vaovao marim-pototra ihany, indrindra raha tsy manamarina na mandiso azy ny manam-pahefana : fanondranana entana ...

Fifidianana tsy hisian'ny Fifampiahiahiana

15/01/2010
Vitsy ny firenena izay ahitana fa isan’ny zavatra iainana tsotra eo anivon’ny fiarahamonina ny raharaham-pifidianana. Tsy tonga ho azy ny fitoniana aorian’ny fifanandrinana entanin’ny hafanam-po mandritry ny fifidianana. Vokatry ny fisedrana amin’ny raharaham-pifidianana sy kolontsaina amin’ny rafitra demokratika izay manaiky ny faharesena sy miarahaba ny mpandresy izany. Eto amin’ny firenena, izay tany malaza ho mpandala ny fihavanana anefa, dia mbola ny mifanasa van...