Ireo fanambarana tamin'ny taona 2013

Fifidianana filoha 2013 : tomban'ny fihodinana 1°

04/11/2013
Vita iny fihodinana voalohany ho an’ny fifidianana filoha izay natao ny 25 oktobra teo, noho izany tsy maintsy misy tombana atao. Ity tombana ity dia tsy ho toy ny an’ny mpitarika ny fanelanelanana avy amin’ny SADC ka vao niantsona teny Ivato indray andro mialoha ny fifidianana fotsiny dia efa nanana ny heviny maty paika sahady hoe « tsy hisy afaka hangalatra » ; izahay koa dia tsy hindrana ilay fiteny malaza hoe « nahomby tamin’ny ankapobeny » izay nentin’ i Georges Mar...

Raha lany ho Filohan’ny Repoblika ianao

25/09/2013
Mpiombona anjara amin’ny fiarahamonim-pirenena ny SeFaFi (Sehatra Fanaraha-maso ny Fiainam-pirenena) ka mitaky ny hahatonga ny vahoaka ho tena tompom-pahefana marina eto anivon’ny firenena, satria izy no hifidy izay ho mpisolo tena azy, ary ny voalohany indrindra amin’ireny dia ny Filohan’ny Repoblika. Ny olom-boafidy noho izany dia mampihatra ny fahefam-panjakana amin’ny anaran’ny vahoaka ka tsy maintsy mitatitra amin’ny vahoaka izay zava-bitany izy mandritra ny fe-poto...

Ny fifidianana 2013 : zava-tsoa tsy azo atao very an-javona

20/09/2013
Maro dia maro ireo nitaky fanavaozana lehibe tamin’ny fifidianana filoha tamin’ny 2001 sy 2006. Anisan’ireny ny SeFaFi. Betsaka tamin’ireny faniriana ireny ankehitriny no tafiditra any anatin’ny lalàm-pifidianana. Saingy, tahaka ny zava-mateti-pitranga eto Madagasikara, dia misy elanelany goavana eo amin’ny lalàna voasoratra sy ny fampiharana azy eo amin’ny asa, ary toa hoe ny manam-pahefana no mampisy an’io elanelany io (mpanao politika, mpanao fanjakana, mpamatsy ara-b...

Tsy mahazo mihemotra intsony

23/08/2013
Ny SeFaFi dia nitsipaka tanteraka ny fanapahan-kevitry ny CES (Fitsarana Manokana momba ny Fifidianana) izay nankatoa ny filatsahan-kofidiana ho filoham-pirenena tamin’ny 3 mey farany teo, niaraha-nahita izao mantsy fa nisy ny tsy ara-dalàna. Notakiany àry ny hanadiovana io fivadiham-belirano io amin’ny alalan’ny fanavaozana ny CES ka mba ho olona mitana ny fianianana nataony tokoa ny mpikambana ao ary hanaja ny lalàna sy ny Lalàmpanorenana. Ny 17 aogositra, ny CES vaova...

Raha te ho tafavoaka, atrehina ny zava-misy ary hajaina ny lalàna

09/07/2013
Mbola ho taona very indray ho an’ny demokrasia ve ny 2013, ka ny mpanao politika mpanararaotra sy ny mpanondrana entana an-tsokosoko any ivelany no handroaka vola be, ary mandritra izany dia hitohy tsy misy farany ilay tetezamita efa mahatonga an’i Madagasikara ho fanalana hamohamon’izao tontolo izao ? Tsy misy firy intsony ny olom-pirenena mbola manantena ny hisian’ny fifidianana mialohany fotoam-pahavaratra. Izany anefa dia tsy antony tokony hamelana ny fitiavam-bonina...

Ry olom-pirenena, mifohaza, lasa adala ireo !

19/06/2013
Ny 21 aogositra 1968, nitsofoka tao Prague ny fiara mifono vy sovietika sy alemana tao amin’ny Fifaneken’i Varsovia dia nifarana teo ilay « lohataona demokratika » diso fohy loatra. Izao no nosoratan’ny tanora Tseky teny amin’ny rindrina : « Lénine, mifohaza ianao, lasa adala ireo ! » I Madagasikara moa, indrisy, tsy mba manana tsangan’olona mahasolo tena azy hoantsoantsoina ka noho izany dia any amin’ny olom-pirenena tsirairay avy no miantefa izao antso izao. Isan’andro...

Miasa amin’ny maha olona tompon’andraikitra…

31/05/2013
Tapi-dalan-kaleha tanteraka i Madagasikara ankehitriny satria fanapahankevitra tsy voadinika lalina sy tsy mifanaraka amin’ny lalàna no noraisin’ny mpanao politika izay tsy mihevitra afa-tsy ny tombontsoan’ny tenany manokana nefa dia izy ireo no natao hiantoka ny tombontsoan’ny firenena. Ilaina ho voafehy tsara ny olana mipetraka raha tiana ny ho tafavoaka amin’izao toe-draharaha izao. Teo am-panomanana indrindra ny fifidianana izay efa nandrasana nandritra ny efa-taon...

Ny CES mpanitsakitsaka lalàna?

05/05/2013
Navoakan’ny Fitsarana Manokana momba ny Fifidianana ny lisitry ny kandidà 41 hofidiana ho filohan’ny Repoblika dia mivalaketraka sady mitolagaga ny olona. Ny SeFaFi aloha dia mampahatsiahy fa io toe-javatra io, na ahoana na ahoana, dia tsy tokony hanakorontana mihitsy ny tetiandrom-pifidianana izay efa nananosarotra ery ny nandrafitra azy. Ny fihemorana hafa indray dia hampidanadana ny varavarana ho an’izao hevitra mivaona amin’ny demokrasia rehetra izao, amin’ny fotoa...

Aok’izay !

20/04/2013
Na dia efa nirotsaka an-tsehatra indray aza ny FFKM (Filankevitry ny Fiangonana Kristiana eto Madagasikara) amin’izao an-katoky ny hetsika ho an’ny fifidianana filoha izao, rehefa avy nantsoina fa tsy nanoina nandritra ny telo taona, saingy tsy milaza mazava ny tanjona kendreny amin’ny vahoaka, Na dia efa nankatoavin’ny rafi-panjakana rehetra ao amin’ny Tetezamita aza ny tetiandrom-pifidianana, ary efa nisy ny nanambara ny firotsahany hofidiana, Na dia efa nanao izay tra...

Fifidianana hivoahana amin'ny tetezamita : ny sakana tsy maintsy hihoarana

23/03/2013
Nahemotra ihany no niafaran’ny fifidianana, noho ny antony ara-teknika (tratra aoriana ny fanaovana ny lisi-pifidianana), noho ny antony ara-bola (tratra aoriana ny famatsiana ara-bola avy amin’ny fanjakana sy ny mpiara-miombonaantoka ho an’ny fanomanana), ary noho ny antony politika (tratra aoriana ny famoahana ny lisitry ny mpanao politika mety hahazo famotsoran-keloka, tsy azoantoka ny fiverenan’ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana eto antanindrazana).Tokony hararaot...

Fampianarana ambonu, ny fanambin'ny hoavy

23/01/2013
Marary angaha ny fampianarana ambony malagasy ? Ho an’ny ankamaroan’ny olona, ny oniversite dia fiketriketrehana fitokonana fotsiny. Ny 26 novambra farany teo dia fanin-15 izay ny mpiasa ao amin’ny fitantanana sy ny teknika ao amin’ny oniversite-n’Antananarivo no nanomboka fitokonana tsy voafetra : foana ny birao, mihidy ny varavarana, voasakana ny fidirana, eny an-tokotany eny no mitokona am-pilaminana… ary mikatso daholo amin’ny ankapobeny ny asa fampandehanan-draharah...