Ireo fanambarana tamin'ny taona 2014

Savaranonando 2014

31/12/2014
Misavorovoro fiatomboka ny Repoblika faha-IV Samy nanantena na nanandrana nanantena daholo ny rehetra tamin’ny 25 janoary 2014. Nandiso fanantenana ihany saingy nakasitrahan’ny fianakaviam-be iraisam-pirenena ny fomba nifidianana ny filohan’ny repoblika sy ny solombavambahoaka namarana ilay Tetezamita nitatra ohatrany sima misioka. Nisy tsirim-panantenana mba niverina, nohamafisin’ny fanomezan-toky avy amin’ny Filoha voafidy, tamin’ny andro nanaovany ny ...

Ny krizin’ny angovo, mampikatso ny fampandrosoana

07/11/2014
Zava-misy mianjady amin’ny mponina isan’andro vaky ny jiro tapahina, tsy eto Antananarivo fotsiny, fa any amin’ny ankamaroan’ny toerana mahazo Jirama, izany hoe toerana mahatratra ny 90 any ho any. Mihena ny zava-bita, simba ny fitaovana ary miharomotra hatrany ny mpanjifa, izany no anisan’ny vokatra aterany. Am-polo taonany maro no tsy nahay nitsinjo lavitra ny Fanjakana, no nanjaka ny fitantanana tsy mahomby sy ny fitavanana ny vola, no tsy nitsahatra nitotongana ny...

Fampihavanana sy fahefana

22/10/2014
« Fampihavanana » : inona no tena famaritana marina an’io teny io, dradradradrain’ny rehetra izy io nefa tsy mitovy ny fandraisan’ny tsirairay azy, ohatra ny efa mpitranga matetika eto Madagasikara ? Mipoitra ho azy avy amin’izany ny fanontaniana hoe iza no hampihavanina amin’iza, efa noresahina matetika izany, ary anisan’ny nanao izany ny SeFaFi1 : moa ve ireo samy filoha teo aloha ? Sa ny samy mpanao politika ? Sa ny mpanao politika sy ny vahoaka ? Sa ny vahoaka sam...

Repoblika bingobingo

04/10/2014
Amin’izao an-katoky ny 14 oktobra izao, andro tsy iasana fa andraisan-karama ho fahatsiarovana ny Repoblika 1°, roa volana mialoha ny 11 desambra, andro ahatsiarovana ny nampiharana ny Lalàmpanorenan’ny Repoblika Fahefatra, natao koa andro tsy iasana nefa andraisan-karama, dia hitan’ny SeFaFi miharihary fa tsy misy velively ny finiavana politika, avy amin’ny mpitondra, mba tena hampitombina tokoa an’io Repoblika faha IV io. Efa nolaniana tamin’ny 2010 ny Lalàmpanorena...

Ny lalàna momba ny fitsinjaram-pahefana : mbola faniban-javatra hafa indray

11/09/2014
Nila fivoriana tsy ara-potoana indroa ny Antenimieram-pirenena, fahefatra sy fahadimy tamin’ity taona ity, vao afaka nandany ny lalàna mifehy ny fitsinjaram-pahefana. Rehefa voafidy ireo lalàna ireo, hoy ny nambara tamintsika, dia mety ho vita amin’ity taona 2014 ity ny fifidianana ny kaomina. Efa voafidy ny lalàna, saingy fahanginana mankarenin-tsofina no manodidina ny fifidianana nampanantenaina, nefa dia io no takian’ny fanajana ny demokrasia sy ny Fanjakana tan-da...

Fifidianana ny kaomina amin'ity taona ity

02/08/2014
« Raha te hanao zavatra mahita izay ilaina ; raha tsy te hanao na inona na inona mahita fialan-tsiny ». Ohabolana arabo io ary mahafintina izay mitranga ankehitriny momba ny fifidianana vondrom-bahoakam-paritra eto Madagasikara. Tahaka ireny tafaverina ireny indray ny andron’ny Tetezamita, tamin’izany mantsy dia niavaka mihitsy ny fanemoran-dava ny fitsaran’ny mpifidy izay tena natahorany mafy dia mafy… Roa taona tsy nanana olom-boafidy ny kaomina Efa ho...

Ny fampiasana ny volam-panjakana araka ny tokony ho izy (Fizarana 3°)

31/07/2014
III - Fanaraha-maso ny fitantanam-bola Lafiny iray manan-danja amin'ny fitantanana ny volam-bahoaka ny fanaraha-maso ny tetibola miaraka amin'ny fandaniana ny lalàna itantanana ny volam-panjakana. Ny hampisy fahombiazana ny fisahanana an'izany raharaha izany dia tsy maintsy ampahafantarina ny besinimaro araka izay azo atao sy atao mangarahara araka izay azo atao izany. Iray amin'ireo zava-kendren'izao fanambarana izao dia hanazarana ny vahoaka amin'ny pa...

Aorian'ny fifidianana, fametrahana amin'ny toerany ny rafi-panjakana sy fampihavanana

11/02/2014
Nambaran’ny Fitsarana Manokana momba ny Fifidianana (CES) ny 6 fevrie 2014 ny vokatra ofisialin’ny fifidianana solombavambahoaka voalohany ho an’ny Repoblika Fahefatra. Izany dia hitondra any amin’ny fametrahana amin’ny toerany ny Antenimieram-pirenena, ny fanendrena ny Praiminisitra ary ny fananganana ny governemanta. Rehefa tafapetraka amin’ny toerany ny filohan’ny Repoblika dia ny fametrahana amin’ny toerany ireo rafi-panjakana vaovao ireo indray no dingana iray le...