Fanambarana

Ho an'ny fiverenana amin'ny fahendrena politika

16/06/2009
Fitondrana iray no voaongana, iray hafa no nisolo azy. I Madagasikara indrisy dia zatra io toe-javatra io hatramin’ny fiafaran’ny Repoblika Voalohany tamin’ny 1972. Eo am-piandrasana ny fitsaran’ny tantara, izay hialan’ny adihevitra mahery vaika mitàna ny sain’ny maro ankehitriny, ny zava-misy dia mampisaina amin’ny fandehan’izy ireny sy ny vokany. Ny fiovan’ny fitondrana dia tsy resaka fotsiny raharahan’ny ara-dalàna. Ny ara-dalàna na ny ara-drariny dia mety ho zava...

Antso ho an'ny ankolafin-kery eto amin'ny firenena

15/06/2009
Tsy voalohany ary enga anie ka tsy ho fara fanairana ity ataon’ny SeFaFi, izay ao anatin’ny Firaisa-monin’ny Olompirenena ity, fa irina mbola ho maro ny olompirenena tsara sitra-po hihika sy hiantsoantso fa : Mila vonjy i Madagasikara ! Latsaka anaty hitsoka ny tanindrazana ! Sempotra ny vahoaka ! Eo am-pelatananareo mpanao politika ny ain’ity Firenena ity, dia ianareo ankolafin-kery na «mouvances» efatra, notsongaina tao anatin’ny maro izay mba mahefa ihan...

Fanambarana nataon'ny CONECS, KMF/CNOE sy SeFaFi momba ny harena an-kibon'ny tany eto Madagasikara

29/05/2009
Efa am-bolana izao no nametrahanay, izahay Fiaraha-monim-pirenena, eo ambony latabatra ny fanontaniana mahakasika ny fanovàna ny Politikan’ny harena an-kibon’ny tany eto Madagasikara. Soritana fa nampavitrika ny sehatra ny fanalalahana natao teo ambany fitarihan’ny mpamatsy vola satria nahasarika vola 4 miliara dolara mahery natao petrakarena mamokatra. Saingy, zara raha nisy fiantraikany teo amin’ny toekarentsika izay fomba fiasa izay. Nomena tombontsoa manokana ara-ket...

Tsy mamaha ny olana ny hery fanairana

05/03/2009
Efa ho roa volana izao no indro ampahan’ny vahoaka malagasy no maneho am-pilaminana ny tsy fankasitrahany ny mpitondrany. Teto Antananarivo renivohitra ihany aloha izany, niitatra manerana ny Nosy ny fikomiana izao. Ny fiitaran’ny hetsika dia maneho fa iraisana manerana ny Nosy ny olana : tokony ho vahana eo anivon’ny firenena manontolo izy izany. Ny iray amin’ny antony mampikatso ny raharaha dia dia ny fandavan’ny fitondrana hanome ho an’ny vahoaka ny vaovao, izay zon...

Ny fanaovana politika sy ny fomba hahatongavana eo amin'ny toeram-pahefana nanomboka tamin'ny 1972

17/02/2009
Jery todika atolotry ny SeFaFi Efa ho dimam-polo taona nahaleotena kanefa mbola tsy hitan’i Madagasikara hatrany ny firafitra voafaritry ny lalàna sy ny fomba fanaovana politika niantoka ny fahamarinan-toeran’ny fahefana. Ny krizy midadasika nanomboka ny janoary 2009 dia mampitodika ny saina amin’ny taona 1972, 1975, 1991 ary 2002. Ireo fikomiana sy fifandonana nifandimby izay niantoka ny fifandimbiasan-toerana dia mametra-panontaniana amintsika indray : lahatra...

Ho fiarovana ny hasina repoblikana sy ny fanamafisana orina ny demokrasia eto Madagasikara

21/01/2009
Ny tsy fisian’ny fiombon-kevitra mikasika ny fototra iorenan’ny Repoblika sy ny tsy fironana amin’ny fomba fijery iraisana no fototra miteraka ny korontana ara-politika, ara-toekarena sy ara-piarahamonina miverimberina eto Madagasikara. Mitsingerina foana ny ady fahefana eto amin’ny Firenena. Noho izany, tsy marim-pototra ny faminavinana ny hoavin’ny toekarena, mandroso-mihemotra ny harin-karena, mikorotana be ihany ny fiaraha-monina ka mahatonga ny fivoarana sy ny fandr...

Sasin-teny 2008

31/12/2008
Iza no tompon'ny fanjakana ? Tsy misy olona misalasala ny amin'ny hoe : hitovy tsy misy valaka amin'ny maro teo aloha ny taona 2008. Asehon'ny fanambarana samihafa nataon'ny Sehatra Fanaraha-maso ny Fiainam-pirenena (SeFaFi) izany : tsy vitan'ny hoe tsy misy firosoana marina sy maharitra azon'ny firenena ieboeboana raha ny amin'ny fitondrana tsara tantana sy fampandrosoana no resahina, fa ny marina kokoa dia fahavoazana sy fihemorana maro no nianja...

Raharaha VIVA : todika amin'ny filaminam-bahoaka sy ny fahalalahana miteny

24/12/2008
Ny asabotsy 13 desambra 2008 tokony ho tamin’ny 8 ora alina, ny antokona fahitalavitra VIVA dia nandefa nandritra ny 45 minitra raki-peo sy sarin’i Didier Ratsiraka, filohan’ny Repoblika teo aloha ; tokony ho tamin’ny 11 ora alina, tonga tao amin’ny toeran’ny fahitalavitra ny olon’ny mpitandro ny filaminana mba hanao ny fanakatonana azy. Teny amin’izy ireo ny fanapahan-kevitry ny Minisitry ny fifandraisan-davitra, ny Paositra ary ny fifandraisana, Filohan’ny Vaomi...

Ahoana no itantanana ny tanintsika ?

08/12/2008
Ny azo iantsoana ny " raharaha Daewoo " dia niafara tamin’ny fihemorana ankapobe teo amin’ireo antokon’olona roa voakasika. Tsiahivintsika ny zava-nisy. Ny 18 novambra, ny Financial Times, gazety fijery eo amin’ny tontolon’ny fandraharahana iraisam-pirenena, dia nampiseho fa i Madagasikara dia nirotsaka hampanofa 1,3 tapitrisa hekitara amin’ny tany azo volena (izany hoe ny antsasaky ny velaran-tany azo volen’ny firenena). Roa andro taty aoriana, ny 20 novambra, io ga...

Entina hametrahana politika vaovao ho an'ny harena an-kibon'ny tany eto Madagasikara

06/11/2008
Nahitana ny fanombohan’ny tetikasa roa lehibe misahana ny harena an-kibon’ny tany ity taona 2008 ity : fasimainty ao Taolanâro sy nikelina ary kaobalta ao Ambatovy. Niteraka fanontaniana maro ireo mba tsy hilazana hoe fanakianana mivaivay avy amina fikambanana tsy miankina (ONG) malagasy sy iraisam-pirenena ary koa ny fanontaniana nataon’ny haino aman-jery sy gazety eto an-toerana sy any ivelany. Ny fitrandrahana harena an-kibon’ny tany ao Afrika sy any Amerika...

Ny demokrasia sy ny fisainana repoblikana

17/10/2008
Mankalaza ny demokrasia… Tamin’ny 2007, ny Fivoriamben’ny Firenena mikambana dia nanambara fa ny 15 septambra dia « Andro iraisam-pirenena momba ny demokrasia ». Madagasikara dia nankalaza voalohany izany andro izany, ary izany dia tamin’ny alalan’ny hetsika roa izay nanasana ny SeFaFi : ny iray tao amin’ny Lapan’ny Antenimieran-doholona, nokarakarain’ny Antenimieram-pirenena sy ny Antenimieran-doholona momba ny lohahevitra hoe : « Ny Parleman...

Ny fiakaran'ny vidim-piainana

12/09/2008
Mampiedinedina ny mpitondra fanjakana ny fanambaràna ny tahan’ny fisondrotry ny toekarena, ny vahoaka indray dia ny fvoaran’ny vidim-piainana no mahaseriny azy. Nanomboka ny taona 1997 ka hatramin’izao, avahana ny taona 2002, Madagasikara dia nahitana fa ambony hatrany ny tahan’ny fisondrotry ny toekarena miohatra amin’ny tahan’ny fitombon’ny mponina. Maneho izany fa nitombo haingana kokoa noho ny isan’ny vava fahanana ny harem-pirenena, saingy tsy nampihena ny...

Harena ankibon'ny tany ho an'ny tombotsoan'iza ?

09/06/2008
Ny fampiasana tsara ny harena voajanahary dia lohahevitra iray resahina ankehitriny, indrindra aty Afrika. Tamin’ny taona maro farany izay, ny fandrosoana haingana an’i Azia dia niteraka filàna akora fototra amboniny ary nampidangana ny vidiny izany. I Afrika izay kaontinanta midadasika sy tsy dia be indostria kanefa manana harena voajanahary betsaka dia mampitsiriritra ireo firenena hafa. Tsara ihany anefa ny mampahatsiahy eto fa ireo harena ireo dia an’ny fir...

Fitsinjaram-pahefana toa inona ho an'i Madagasikara ?

28/03/2008
1. Faritra sy kaominina Mbola tsy voavaha ny fitsinjaram-pahefana eto Madagasikara, izany moa dia tahaka izay hita any amin’ny firenena maro, indrindra ireo nandova ny fomba amam-panao antsoina hoe " jacobine" sy mampivangongo fahefana any an-tampony tahaka ny ao Frantsa. Ndeha ho tsiahivina aloha ny famaritana ny voambolana " itsinjaram-pahefana ". Ny Larousse 2008 dia mamaritra azy ho " Teti-pandaminana ny rafitry ny fitantanan-draharahan’ny...

Fifidianana mikasika ny faritra, tanterahina ao anatin'ny manjavozavo sy ny fisalasalana

15/02/2008
Hotanterahina amin’ny 16 martsa ho avy izao ny fifidianana mikasika ny faritra. Heverina ho dingana farany amin’ny fametrahana ny vondrom-bahoakam-paritra itsinjaram-pahefana, araka ny voafaritra ao amin’ny Lalàmpanorenana nasiam-panovana tamin’ny 04 Aprily 2007, izany latsabato izany. Tsy azo lavina anefa fa mety tsy hiraika firy amin’izany ny ankapoben’ny olona. Manamarina ny fanambarana farany navoakanay ny isan’ny kandidà na lisitra tokana. Mifanohitra amin’ny hev...

Hatraiza no ahazoa-mitoky ny fifidianana sy ny olom-boafidy eto amintsika ?

05/02/2008
Voamarin’ny fifidianana tamin’ny taona 2007 ny fiahiahiana izay naverimberin’ny SeFaFi matetika1. Mety mahasoa ny iresahana indray ny lesoka tena nisongadina, sy ny fehin-teny azo tsoahana avy amin’izany. Tsy fahampian’ny fisoloan-tena Misolo tena ny mponina na ny ampahan’ny mponina, izay ny maro an’isa no nifidy azy, ny olom-boafidy iray. Izany fisafidianan’ny maro an’isa azy izany no ananany ny rariny ka ahafahany manao zavatra amin’ny anaran’n...

Savaranonando 2007

31/12/2007
Fifidianana sy zon'ny olombelona : fanamby ho an'ny demokrasia Ny famakiana ny fanambarana navoakan’ny SeFaFi (Sehatra fanaraha-maso ny fiainam-pirenena) voarakitra ato amin’ity tahirin-kevitra ity dia ahafahana milaza fa mandiso fanantenana ihany ny zava-bita tamin’ny taona 2007 ho an’ny tantaram-pirenena. Tokony ho niafara tamin’ny fitoniana teo amin’ny fiainana politika sy ny fahavitrihana bebe kokoa amin’ny ezaka fampandrosoana ny fahalani...

Sefo fokontany hoe, fa ho aiza isika ?

18/10/2007
Nankalazaina vao haingana tamin’ny haino aman-jery ny Sefo Fokontany (SFKT) tamin’ny fotoana nanomezana fiofanana azy ireo tao amin’ny Lapam-panjakana ao Iavoloha. Efa niresaka momba izany ny SeFaFi tamin’ny fanambarana navoakany ny 28 febroary 2007 tamin’ny fitsapan-kevi-bahoaka mikasika ny Lalàmpanorenana. Noho ny fifidianana ben’ny tanàna nambara hatao ny 12 desambra 2007, dia velona ery ny fanontaniana manao hoe : inona no tian’ny fitondrana ankehitriny hatao amin...

Antso ho amin'ny fandraisana anjara : mba hisian'ny famaritana mazava kokoa ny andraikitra

19/01/2007
Eo amin’ny firaisa-monin’ny mpanao politika, dia andraikitry ny mpitantana ny fahefam-panjakana ny mamaritra ny lalan-kizorana, ny maka ny fanapahan-kevitra tokony horaisina ary ny miantsoroka ny andraikitra amin’izany, izay atomboka amin’ny fanaovana tatitra. Ny mpanohitra kosa anefa dia tsy voantso handray anjara amin’ny fampiasana ny fahefana. Andraikiny ny manara-maso, ny mitsikera ary ny manome tolo-kevitra isafidianana araka ny vinavinana teti-pitondrana azy mano...

Savaranonando 2006

31/12/2006
Fifidianana sy fiainana andavanandro Nifantoka tamin’ny fifidianana ny Filohan’ny Repoblika ny sain’ny rehetra tamin’ny taona 2006. Tsy mahagaga raha toa ka nandray an-tanana ny ahiahy sy ny zavatra andrasan’ny fiarahamonim-pirenena ny SeFaFi, ary tamin’ny fanambarana fito navoakany, dia voatokana ho an’io fifidianana manan-daja io ny dimy amin’izy ireny. Nampitombo ny ahiahy ny fahatsiarovana ny tsy ara-dalàna tamin’ny fifidianana tamin’ny taona 20...

Fandalinan-kevitra aorian'ny fifidianana

23/12/2006
Ny andron’ny 23 desambra, dia tao anatin’ny hamehana no nambaran’ny Fitsarana Avo momban’ny Lalàm-panorenana ara-pomba ofisialy ny vokatry ny fifidianana filoham-pirenena. Tonga izao ny fotoana hisintonana lesona mba ahafahana manatsara ny momba ny fifidianana manaraka. Nandritry ny volana maromaro mialohan’ny 3 desambra, dia in-efatra ny SeFaFi no nanao tolo-kevitra mba hahatonga ny fifidianana tsy azo kianina sy tsy hisian’ny fanoherana. Ny 17desambra 2006 :...

Mba hahazoana tsara kokoa ny toe-draharaha momba ny fiainam-piarahamonina

17/11/2006
Matetika loatra no hamaivanin’ny mpanao politika sy ny tompon’ny fanapahan-kevitra eto amin’ny firenena ny antsoina hoe « fiainam-piarahamonina ». Fandre matetika fa ny hatsaran’ny toe-piainan’ny mponina dia tsy hafa fa vokatry ny politika tsara momba ny toekarena izay miseho amin’ny fitombon’ny harin-karena mitohy tsy miato. Raha izany fanjohian-kevitra izany no arahina, dia miteraka ho azy fihatsaran’ny toe-piainan’ny mponina ny fitombon’ny harin-karena, fa fiharats...

Mba hahazoana tsara kokoa momba ny toe-draharaha ara-toekarena

20/10/2006
Voakasiky ny fivoaran’ny toe-draharaha momba ny toekarena ao amin’ny fireneny ny olom-pirenena tsirairay, na dia tsy afaka hahazo mandrakariva ny lafiny teknika rehetra amin’izany aza izy. Ny renim-pianakaviana miatrika ny fiakaran’nyvidin’ny entana eny an-tsena, ny mpiasa izay tsy miakatra ny karamany, ny ray aman-dreny manoloana ny fiakaran’ny vidin’ny kojakojam-pianarana, ny marary tsy manan-kianteherana eo anoloan’ny halafon’ny fanafody, toe-draharaha mitovy amin’...

Atao izay hampangarahara ny kaontim-bola fampielezan-kevitra amin'ny fifidianana ny filohan'ny repoblika ho avy izao

25/08/2006
Tamin’ny fanambarana nataony ny 17 febroary 2006 no namakafakan’ny SeFaFi ny raharaha mikasika ny famatsiam-bola ny antoko sy ny fampielezan-kevitra. Voatsinjo ao amin’ny andininy faha 40 ao amin’ny volavolam-pehezan-dalàna naroson’ny CNOE fa : « Ny Fanjakana no mametra ny fandaniana be indrindra azo atao amin’ny fifidianana araka ny karazam-pifidianana avy ka ijerena ny fari-piainana sy fahombiazan’ ny firenena eo amin’ny lafiny toekarena hahafahana mampisy fito...

Ahoana ny fomba hitantanana ny fifidianana filoham-pirenena ho avy izao ?

09/08/2006
Mbola tsy afaka ao an-tsain’ny SeFaFi hatramin’izao fa ny krizy tamin’ny taona 2002 dia nateraky ny fifanolanana fotsiny tamin’ny fifidianana izay niharatsy taty aoriana nohon’ ny tsy fandraisana andraikitra nisy teo amin’ny rantsana mpitantana ny fifidianana. Koa tsapan’ny SeFaFi fa ilaina hotohizana ny fandinihana samihafa mikasika ny fitantanana ny fifidianana filohan’ny repoblika ho avy izao izay nampahafantarina ny besinimaro nanomboka tamin’ny fiandohan’ity tao...