Fanambarana

Firenena latsaka an-katerena sy lalàna iraisam-pirenena

26/02/2002
Noho ny fitaran’ny fahasahiranana nateraky ny didim-pitsarana navoakan’ny FAL, miorana tanteraka amin’ny fandavana ny fampitahana ny voka-pifidianana isaky ny birao fandatsaham-bato, ary ho setrin’ny fianihanan’i Ravalomanana Marc, tamin’ny 22 febroary 2002 tao amin’ny kianjan’ny Mahamasina, dia nihevitra ny Filoha teo aloha fa ilaina ny manambara ny fahalatsahan’ny firenena an-katerena, manerana ny faritry ny firenena manontolo, io andro io ihany, amin’ny alalan...

Fanamarihana mikasika ny didim-panjakana laharana 01-HCC tamin'ny 25/01/02

31/01/2002
Momba ny fanekena azy Nivoaka tamin’ny didim-pitsarana ny fandavana ny fitoriana nataon’ny Andrimaso FFKM nosoloan’i Rasolo André tena sy ny KMF/CNOE nosoloan’i Ramaholimiaso Madeleine tena ary ny Justice et Paix nosoloan’i Rajerison Gervais tena : ny mpanara-maso mametraka fitoriana any amin’ny Fitsarana Avo dia raisina toy ny olon-tsotra fa tsy raisina amin’ny maha mpikambana azy ao amina fikambanana na vondrona iray. Tsy araka ny lalàna sady misy hevitra...

Fanamarihana fanampiny momba ny rafitra mandamina ny fifanolanana mikasika ny fifidianana

22/01/2002
Mandia fotoan-tsarotra eo amin’ny lafiny politika ny firenena malagasy ankehitriny noho ny tsy fitovian-kevitra eo amin’ny voka-pifidianana tsy ofisialy navoakan’ny Ministeran’ny Atitany sy ny Komity manohana an’i Marc Ravalomanana ary ny Fifarimbonan’ny Mpanara-maso ny Fifidianana. Raisin’ny SeFaFi ho adidy àry ny mampatsiahy etoana fitsipika fototra vitsivitsy momba ny fahasarotan’ny olana miseho eo amin’ny lafiny teknika sy manazava ny saim-bahoaka momba izany...

Zo hifidy sy ho fidiana (Fizarana 2°)

17/01/2002
1- Nahatsapa ny SeFaFi fa tsy nanao ny asany ara-dalàna ny FAL, izay nanaiky ny hevitra momba ny fampitahana an’ireo tatitry ny vokapifidianana filoham-pirenena farany teo, nefa tsy nanome laharam-pahamahana ny fandinihana ny tsy fahafahana milatsaka hofidiana nitoriana ny Filoha am-perin’asa, sady mpilatsaka hofidiana rahateo. Tsy nandefasany kopia mitovy amin’ireo fitarainana natao tamin’ny fitsarana momba ny fifidianana koa ireo mpilatsaka hofidiana hafa, hahafahan...

Zo hifidy sy ho fidiana (Fizarana 1°)

11/01/2002
Eo am-piandrasana ny didim-pitsarana ofisialy avoakan’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana (FAL) momba ny vokatra raikitra amin’ny fifidianana Filoha tamin’ny 16 desambra 2001 ary manoloana ny fisalasalana sy fihetsika hafahafa asehon’ny FAL teo amin’ny lahasa fikirakirana ny antontan-taratasim-pifidianana dia heverin’ny SeFaFi fa adidiny ny mampatsiahy ireo olom-pirenena ny hevitra fototra mikasika ny fikarohana ny antony sy ny fomba fitsarana ampiharina am...

Fifidianana mpisolo tena inona no atao hoe « fisoloan-tena » ?

13/11/2001
Eo ankatoky ny fifidianana Filoha amin’ny 16 desambra 2001 dia mitombo ny fanamarihana sy fifanoherana mikasika ny « toetra folon’ny kandidà mendrika amin’ny fifidianana ho Filoha » navoakan’ny FFKM. Nanomboka tamin’ny fanambaram-pilatsahan-kofidina ho Filoha amin’ny 16 desambra 2001 nataona olona 6 tamin’ny 1 oktobra 2001 ary noho ny tsy fahafahana mitady izay hevitra hifidianana ny kandidà tsara dia latsaka ao anatin’ny fahasahiranan-tsaina ny vahoaka. Noraisin...

Mba hisian'ny fifidianana marina sy mangarahara

12/10/2001
   Miha mafana ny ady hevitra eo amin’ny vahoaka sy eo amin’ny fitaovam-pampahalala-baovao momba ny fomba tsara indrindra hisian’ny fifidianana marina sy mangarahara eo ankatokin’ny fifidianana Filohan’ny Repoblika amin’ny 16 desambra 2001. Tetika sy paika isan-karazany no ampiasain’ny fitondrana hahazoan’antoka ny fandaniana ny Filoha teo aloha amin’ny fampihenana mafy ny fahazoa-mihetsiky ny mpanohitra, anisan’izany ny fanafoanana ny tombontsoa a...

Fahalalahana hiteny sy fahalalahana an-gazety

01/09/2001
Nanomboka tamin’ny fihetsiketsehana novelomin’ny mpanohitra momba io raharaha io sy indrindra ny fanambaram-pilatsahan-kofidiana ho Filoha nataon’ny Filoha teo aloha, ny 26 jiona 2001, dia voamarika ny fitombon’ny famerana, fanaraha-maso na fandrahonana an’ny gazety : fiantsoana mpanao gazety halaina am-bavany any amin’ny biraon’ny polisy, fitoriana an’ireo mpanao gazety ataon’ny mpitondra fanjakana noho ny « fanalam-baraka » na « fampielezana vaovao tsy marina »...

Ny zo tsy hiharan'ny lalàna sy ny ambodiomby ao amin'ny fehezan-dalàna mikasika ny solombavambahoaka sy loholona

13/07/2001
Araka ny fanapahana noraisiny tamin’ny fivoriana nataony ny 1 ka hatramin’ny 6 aprily 2001 ary navoaka an-gazety dia voavalin’ny Fivondronan’ny Loholona sy Solombavambahoaka ny taratasy nalefan’ny « Vondrona miatrika ny krizy » tamin’ny 23 mars 2001. Nolazainy tamin’izany ny tsy fiombonany hevitra amin’ny fitondram-panjakana malagasy momba ny endrika fahatratrarana ambodiomby nitoriana an’Atoa Voninahitsy Jean Eugène. Niteraka ady hevitra lehibe, izay nampir...

Fahalalahan'olom-pirenena sy famerana ny zo hivory

07/07/2001
Ny rindran-damina mametraka an’ireo fahalalahana eo anatrehan’ny Fanjakana eto Madagasikara dia voafaritr’ireo fifanekena iraisam-pirenena momba ny zon’olom-belona. Tsy vitan’ny efa nankatoavin’ny Fanjakana malagasy ireo fifanekena ireo fa mbola eken’ny Lalàmpanorenana sy ny didy amam-pitsipikamitohitohy koa. Ankapoben-kevitra momba ny fahalalahana eo anatrehan’ny Fanjakana A. Inona no atao hoe fahalalahana eo anatrehan’ny Fanjakana ? Aleo ny hoe «...

Fahalalana hanao fivoriana

28/04/2001
Toe-javatra niseho teo amin’ny sehatra politika ka niaraha-niaina tamin’ny vahoaka Vanim-potoana lehibe eo amin’ny tantaran’ny fiainana politika eto Madagasikara ny roa tokom-bolana namarana ny taona arivo faharoa izay kihon-dalana nampikorosy fahana haingana ny tontolo politika, ny fiharian-karena ary ny fiainam-piarahamonina eto amin’ny firenena. Nanampy trotraka koa moa rahateo ny fahantrana mangitsoki-tsoka nahalatsahan’ny mponina. Mpandinika ny fiara...